Unique Support is een onderneming die op diverse manieren ondersteuning biedt aan verenigingen, bedrijven en andere organisaties. Vooral op het gebied van fotografie, verslaggeving en website-beheer heeft Unique Support de nodige ervaring opgedaan. Klik hier om contact op te nemen voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Foto

Eén beeld vertelt meer dan duizend woorden. Foto’s bij een tekst zijn dan ook uiterst belangrijk en zorgen daarnaast voor een extra attentie.

Webredactie

Een eenvoudige website met actuele informatie heeft duizendmaal zoveel effect dan een internetpagina die uiterst modern en flitsend is maar niet actueel. Unique Support helpt om pagina’s bij de tijd te houden..

Reportage

Een eenvoudige website met actuele informatie heeft duizendmaal zoveel effect dan een internetpagina die uiterst modern en flitsend is maar niet actueel. Unique Support helpt om pagina’s bij de tijd te houden. 

Een nieuwe onderneming of forse verbouwing van de zaak en dit moet bekend worden gemaakt aan het grote publiek? Ook dan biedt Unique Support een oplossing op maat.

 

Foar it skriuwen, redigearjen of kontrolearjen fan Fryske teksten is Unique Support ek it krekte adres. In kursus Frysk skriuwen by Afûk hat al hiel wat jierren lyn in soad dúdlikheid brocht yn ús memmetaal, en dit wurdt dan ek hiel wat brûkt yn de stikken dy’t skreaun binne. Wy prate Fryske mei mekoar, werom sille wy dizze taal dan net skriuwe?

 

Al van jongs af aan was er een passie voor het nateken van stripfiguren, logo’s en het mooi maken van pagina’s. Het bewerken daarvan met grafische software deed de rest. Vol passie wordt gewerkt met beeldmateriaal.