Tuorke en Jurre fleuren centrum op met moederdagpresentje

“Wilt u ook een cadeautje voor moederdag?” Vriendelijk, vrolijk en fleurig als altijd paradeert Jurre deze zaterdagmiddag voorafgaand aan de tweede zondag in mei samen met z’n makker Tuorke door het centrum van Surhuisterveen met een vracht aan kaarsjes in maar liefst vier kleuren. Bijna niemand laat zich die vraag tweemaal stellen en de presentjes vliegen dan ook de dozen uit. 

Het zijn niet alleen moeders aan wie een aardigheidje wordt uitgedeeld. Ook mannen en kinderen mogen een leuk kleurtje uitzoeken om zo een dag later hun moeder, echtgenote of oma  mee te verrassen. “Wat foar kleur soe beppe moai fine?”, overleggen twee zusjes met elkaar wanneer ze van Jurre zomaar een cadeautje mogen uitzoeken en dit dan ook met glunderende ogen doen. 

“Oh echt?!”, vraagt een dame zich verbaasd af wanneer ze het aanbod onder ogen krijgt. “En dat kost helemaal niks? Wat attent!” Andere vrouwen durven het presentje amper aan te nemen: “maar ik ben ook zelf moeder hè…” Ook op deze stelling heeft Jurre wel een antwoord: “dan weet u in ieder geval dat u morgen een cadeautje hebt.”

“Wat geweldich, ik kies foar in moai rôze kearske”, glundert een jongedame die zich nog herinnert dat ze ook vorig jaar een presentje in ontvangst mocht nemen in Surhuisterveen. “Wy krije hjir wol hiel faak wat en elk jier wer wat oars.” Twee oudere dames kijken naar de hoed van Tuorke en willen graag en rood kaarsje, maar helaas, de kleuren zijn beperkt tot roze, geel, blauw en groen.

Waar ze ook langskomen in het dorp dat leeft, overal toveren Tuorke en Jurre bij de bezoekers die een presentje krijgen uitgereikt een glimlach op het gezicht en wordt er gezellig een praatje gemaakt. Want een cadeautje krijgen, dat wil iedereen wel en van gezelligheid houden ook de meeste mensen wel. Het illustere Feanster duo zorgt er voor… 

Supermarkt Surhuisterveen ontruimd na brandmelding kantine

“Attentie dames en heren!” Het is bijna acht uur in de avond wanneer in supermarkt Albert Heijn in Surhuisterveen het brandalarm klinkt. In de kantine is rook gesignaleerd en een van de medewerkers heeft meteen alarm geslagen. Baliemedewerkster Dieneke is hoofd bedrijfshulpverlening (BHV) en weet wat haar te doen staat: “In opdracht van de brandweer verzoeken wij u om zo snel mogelijk de winkel te verlaten!”, klinkt door de winkel. 

De BHV’ers hebben zich al snel verzameld rondom de servicebalie en krijgen een instructiekaart uitgedeeld. In rap tempo stellen ze het ontruimingsplan in werking. Nog geen vijf minuten na de melding is de winkel leeg op deze vrij rustige dinsdagavond. Ondertussen is ook het brandweerteam van Surhuisterveen gealarmeerd en onderweg naar de supermarkt aan De Kolk. 

Al snel blijkt dat het om een oefening gaat, maar hiervan zijn slechts enkele leidinggevenden op de hoogte. “Hij durft wel wat aan”, zo prijzen de mannen van het brandweerteam bedrijfsleider Abbe Borger van Albert Heijn die de oefening op touw zette. “Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe een ontruiming gaat”, zo legt Borger deze actie uit. “Veiligheid voor alles!”

Het ontruimingsplan ligt al geruime tijd op tafel in de kantine. Binnen de Albert Heijn zijn zo’n twaalf BHV’ers die weten hoe dit in theorie werkt. “Toch was het wel spannend zo voor de eerste keer in het echt”, blikt Dieneke terug op de oefening waar ze wel blij mee is. Ze vindt dat de ontruimingsprocedure wel vrij vlot verlopen is. “Ik had iets meer paniek verwacht.”

Met name de klanten blijven rustig hun spullen uit de schappen halen, terwijl het alarm klinkt. Het personeel ruikt wel onraad en kijkt onwennig om zich heen. “Ik trilje der oer”, zegt een van de vakkenvullers die toch wel schrikt van de melding, terwijl zijn vrouwelijke collega wel actie wil ondernemen maar niet helemaal weet wat haar rol is. 

Zo’n tien minuten na de winkelontruiming heeft de brandweer ‘de vuurhaard’ gevonden, de ‘bewusteloze slachtoffers’ in veiligheid gebracht en kunnen de klanten weer naar binnen. Na afloop van de oefening houden zowel brandweerkorps als BHV’ers nog een evaluatie en blijkt er nog wel wat te leren. Zo was onder meer niet geheel duidelijk waar het verzamelpunt was en wie de brandweer had moeten opwachten. “De oefening is dus beslist nuttig geweest”, vat een tevreden Abbe Borger samen.

Leerlingen Hoekstien zingen in ’t Suyderhuys over het geboren kindeke

“Er is een kindeke geboren op aard.” Enthousiast zingen de kinderen van christelijke basisschool De Hoekstien in Surhuisterveen enkele kerstliedjes voor de bewoners van ’t Suyderhuys. Het was vrijdagochtend een gezellige drukte in het restaurant van het Feanster zorgcentrum. “Zing maar mee wanneer u de tekst kent”, nodigde dirigent Dineke Oostra en dat lieten de bewoners zich geen tweemaal zeggen. Liedjes als ‘Kling klokjes klinge-lingeling’ en ‘O denneboom’ kennen ze allemaal wel en lukt meezingen uit volle borst niet, dan neuriën ze wel mee.

Een tafereeltje met Jozef, Maria, enkele herders en engelen rondom de kribbe met de nieuw geboren Heer maakt de kerstsfeer bij de ouderen al helemaal compleet. “Oh famke, wat bist moai”, streelt een oude dame het meisje dat er als een engeltje uit ziet en wellicht denkt ze daarbij terug aan vervlogen tijden. “Wij vonden het een feest om voor u te mogen zingen”, zo neemt de dirigent afscheid met de kerstboodschap die iedereen kan meezingen: ‘die miljoenen eens zaligen zal.’

Kearn trakteert mantelzorgers op momentje er tussenuit

“As ik te lang praat, dan moatte jimme it mar sizze.” Een van de ruim honderd mantelzorgers die donderdagavond in de zaal van brasserie Kolkzicht bijeen kwamen, deelt haar verhaal met een groepje aan de tafel. In het kader van de Dag van de Mantelzorg had zorginstelling Kearn de hulpverleners in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel uitgenodigd voor een heerlijk buffet.

“Af en toe hebben deze mantelzorgers gewoonweg een luisterend oor nodig”, weten Marjon Zijta en Sietske van der Weg van Kearn over de 216 hulpverleners die bij hen bekend zijn. “Dat is soms het halve werk om hen te ondersteunen.” Door spreekuur te bieden en mensen thuis te bezoeken, luistert Kearn ook zeker naar de hulpverleners.

“Somtiden is it wol swier hjer, foaral geastlik”, deelt een dame die al vele jaren zorg draagt voor haar moeder. “Ikjank ek wolris efkes en dêrneiis it wol wer klear, mar sa’n middei is echt geweldich! Efkes tegearre wêze mei lotgenoaten.” Heftige levensverhalen gaan over de tafel terwijl er koffie wordt gedronken met een gebakje er bij. 

“Hjir kinst dyn aai efkes kwyt”, vertelt een oudere man die al vele jaren zijn zwaar dementerende echtgenote verzorgt. “Dizze minsken begripe wêr’t it oer giet, de meastenwitte net wat der allegear spilet.” Hij is – net zoals de meeste aanwezigen – langzaam aan in deze situatie gerold en is mantelzorger zonder dat hij dat in de gaten heeft. 

“Dit is echt geweldich, sa’n jûn”, vindt een echtpaar dat al vele jaren hun hulpbehoevende zoon bijstaat. “Wy fiele ús noefkes hiel bot wurdearre.” Deze waardering wordt bij de meeste bezoekers van de knusse bijeenkomt zeer op prijs gesteld. Wanneer het buffet wordt geopend, zingt Johan Timersma op de achtergrond enkele songs. Dit is precies waar Kearn de mantelzorgers op wil trakteren: even een momentje er tussen uit, even uit de zorg. 

Ouderen steken wel wat op tijdens opfriscursus verkeersregels

“Wees gerust, ik kan jullie je rijbewijs niet afnemen wanneer jullie kennis onvoldoende blijkt”, stelt Theunis Kats zijn vijftig leerlingen van tevoren gerust. Hij is instructeur van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) en geeft deze maandagmiddag les aan de leden van de ouderenbonden ANBO en PCOB in Surhuisterveen. “We hopen vooral op een leerzame middag.”

De opfriscursus blijkt uiterst zinvol daar de meeste deelnemers hun rijbewijs ergens in de de jaren veertig hebben gehaald. Van weefvakken bij een klaverblad, de ovale rotonde die ovonde wordt genoemd en shared space – waarbij het verkeer links en rechts om elkaar heen vliegt – hebben ze alleen via de praktijk ervaring mee op gedaan. “Dat bestond toen allemaal nog niet.”

Verhalend vertellend loopt instructeur Kats langs verkeersborden die pas de laatste jaren zijn ingevoerd, sterk gewijzigde infrastructuur en nieuwe tekens op de weg. “Tegenwoordig mag je buiten de bebouwde kom in de berm stilstaan te bellen”, vertelt de instructeur. De oudere chauffeurs herinneren zich nog de regel dat parkeren langs de weg beslist niet mocht.

Na zo’n anderhalf uur instructie en een bakje koffie worden de veelal grijze cursisten aan de tand gevoeld. “Even zien of jullie wel hebben opgelet”, stelt Theunis Kats voorafgaand aan vijftien theorievragen. Dat blijkt hen wel redelijk af te gaan. Voor de rondvraag brengen de deelnemers hun vraag weer wat dichter bij huis.

“Hoe zit het eigenlijk met de voorrang bij de afrit van Action aan De Dellen”, willen ze weten en ook over de afrit van het winkelerf De Kolk naar de De Dellen bestaan onduidelijkheden. Kats vertelt dat het hier om een gelijkwaardige kruising gaat en dat rechts dus voorrang heeft. “Je steekt er altijd wel wat van op”, blikt één van de deelnemers aan het eind van de middag terug. “Maar ik denk wel dat ik helft weer kwijt ben als ik thuis ben.”

Levendig festival door dweilen en soppen in Surhuisterveen

Het kan niet anders zijn of het centrum van Surhuisterveen moet weer helemaal spic en span zijn. Afgelopen zaterdag werd het hart van het dorp dat leeft volledig opgedweild door vijf dweilorkesten en deze schoonmaakactie werd grondig gecontroleerd door het duo HympHamp en uiteraard waren ook Tuorke en Jurre aanwezig om hun steentje bij te dragen.

“Wij komen echt alleen maar lachende mensen tegen”, constateert Jurre op deze zonovergoten zaterdagmiddag op De Kolk terwijl hij samen met zijn maatje Tuorke het winkelend publiek opvrolijkt. “We hebben er prachtig weer bij, dus wat wil je nog meer.” Vijf dweilorkesten completeren deze altijd vrolijk werkende formule.

Gedurende de hele middag is er altijd wel ergens in het centrum een hoempa-pa-muziekje te horen. Heeft er een groep even pauze, dan zijn in de verte de vrolijke klanken van een van de andere dweilorkesten wel te horen. Een zeer gevarieerd repertoire biedt onder meer de melodie van Una Paloma Blanca, YMCA en Rosamunde.

Tussen de muzikale bedrijven door controleert het straattheater HympHamp de hygiëne in het dorp op ludieke wijze. Met hun mobiele toiletvoorziening toeren ze door het winkelcentrum en maken alles schoon wat los en vast zit. Zelfs de instrumenten en leden van de dweilorkesten worden niet overgeslagen tijdens de schoonmaakbeurt.

Ook het winkelend publiek ontkomt niet aan de inspecties. “Ach wat jammer toch mevrouw”, zo spreekt ‘Sjaan’ van HympHamp een moeder gekscherend aan terwijl ze haar bril met de wc-borstel te lijf gaat. “Nu heeft u zo een wonderschone dochter, maar uw bril heeft u een beetje verwaarloosd.” Het publiek geniet van al de muziek en vrolijkheid in het dorp. “Heerlijk, het leeft!”

Menigte Surhuisterveen dromt samen voor modepraatje Fred van Leer

“Wat is de basis van een goede outfit?”, vraagt Fred van Leer tijdens de modeshow afgelopen zaterdagmiddag in het centrum van Surhuisterveen. Lang geeft de stylist zijn publiek niet de tijd om na te denken: “Een goed passende BH!” Op humoristische wijze vertelt de mode icoon wat de mannequins die zijn podium voorbijlopen zoal dragen en praat Surhuisterveen zo bij over de mode van vandaag en morgen.

Vijftien Feanster modewinkels showen hun kleding aan samen gedromde publiek rondom de langste rode loper van Nederland. Er zijn jongedames die chique mode tonen, jongeren met casual kleding en er is zelfs een jongeman die moedig een hippe onderbroek toont. “Volgend jaar moeten er weer hekken hekken worden opgesteld”, merkt een van de modellen op die vindt dat het publiek toch wel heel erg dichtbij komt.

Leuke prijzen zoals modechecks zijn er te verdienen wanneer de stiletto-run wordt gehouden. De deelnemers leggen hierbij op hoge hakken zo snel mogelijk een kort parkoers af. Dat levert uiteraard stuntelige taferelen en lachende gezichten op.

Biersoort Wiisprater van Friese brouwerij Bûsdoek smaakt naar meer

De gasten in de kantine worden verwelkomd met een bakje koffie. Stiekem zitten ze te wachten op een glaasje bier: de kameraden Goffe, Frans, Theo, Jan Harmen en Janko lanceren op deze tweede paasdag hun eigen gebrouwde biersoort Wiisprater. Zo’n tachtig genodigden zijn in kantine de Praetkoer van de korfbalvereniging DTS in Surhuizum aanwezig om te luisteren naar het verhaal achter de uit vriendschap ontstane biersoort Wiisprater.

Tijdens een eerste bierbrouwavontuurtje van de vijf kameraden in 2016 gaat het bier steeds lekkerder smaken en beseffen de mannen dat ze goud in handen hebben. Enthousiast schaffen ze een eigen brouwketel aan en verfijnen ze de smaakjes. Familie en vrienden nemen de proefdrankjes dusdanig gretig af dat ze hun eigen Friese bierbrouwerij Bûsdoekoprichten.

Wiisprater is daarvan de biersoort dat het eerst op de markt komt; een wit blond biertje die wat voller is gemaakt met mout en hop. De meeste familie, vrienden en kennissen die voor de bierlancering aanwezig zijn in de kantine – waar de vriendschap van de brouwers in de jaren negentig een oorsprong heeft – hebben al eens iets geproefd van het speciale biertje.

De naam Bûsdoek vindt zijn oorsprong in het brouwproces, zo vertelt één van de brouwvrienden tijdens de lancering. Na uitleg over de geschiedenis en iets meer over de ingrediënten is het tijd om te proeven. Goffe, Frans, Theo, Jan Harmen en Janko nemen plaats achter de bar en schenken trots een glaasje Wiisprater: tsjoch!

“Het ziet er allemaal wel heel professioneel uit”, vindt één van de gasten die zich het bier ook prima laat smaken. De gasten maken kennis met eigen logo, lettertype en zelfs bierviltjes van de Friese brouwerij. Het bier is gebotteld en bijna duizend liter is in flesjes verkrijgbaar bij onder meer Brasserie Kolkzicht en Bijzonder & Genieten in Surhuisterveen en op nog acht locaties in Friesland.

It is in gefaarlik bierke”, vindt een jongeman die na enkele teugjes uit de eerste ronde nog wel een glaasje wil. Fijnproever Theo blijf kritisch en heeft zich voorgenomen om de volgende sessie van duizend liter die op het programma staat nog ietwat te verfijnen. “It mei wol in bytsje minder bitter.”De verhalen in de kantine worden ondertussen steeds wijzer en sterker, het bier smaakt naar meer.

‘Fet kâlde’ nieuwjaarsduik in Wettervlecke

Vijf, vier, drie, twee, één… Zo’n dertig mannen, vrouwen en kinderen hollen vanuit de kleedruimte van zwembad Wettervlecke naar de rand van het diepe bassin. Na een tweede countdown maken ze samen de nieuwjaarsduik in Surhuisterveen. Een baantje zwemmen zit er deze keer niet niet in. Integendeel: de deelnemers maken rap rechtsomkeert en de eersten zijn dan ook alweer uit het water voordat de laatste is gesprongen. Het water is namelijk behoorlijk frisser dan de 24 graden die de vaste zwemmers van het Feanster openluchtbad zomers zijn gewend. “It wie fet kâld”, vertelt een jongetje van een jaar of acht dat na de duik in vlot tempo naar z’n moeder is gesneld om door haar te worden afgedroogd. Er is op deze eerste dag van 2018 niemand die zich druk maakt om temperatuur of minder heldere kleur van het water: de duik is gemaakt en daarmee het nieuwe jaar ingeluid. Na afloop van deze vijfde editie van de Feanster nieuwjaarsduik was er warme chocolademelk en voor alle deelnemers een certificaat. Wettervlecke opent haar poorten voor de zomerse zwembadgasten weer vanaf vrijdag 27 april.

Meer groen en eenrichtingsverkeer in Surhuisterveen

Eenrichtingsverkeer van het Torenplein tot aan De Dellen ter hoogte van warenhuis Action. Deze maatregel kan voor een hoop rust in het centrum van Surhuisterveen zorgen. Het verbreden van deze strook en het weghalen van de insteekparkeerhavens is daarnaast nog eens een stuk veiliger.

Verkeerskundig bureau Bono Traffics heeft onderzoek gedaan naar de situatie in Surhuisterveen en ontvouwde woensdagavond haar ideeën hierover tijdens een inloopavond. Ondernemers en betrokken burgers konden reageren op deze visie en hun eigen kijk op de zaak geven. De Feanster ondernemersvereniging wil het winkelen in haar dorp aantrekkelijker maken.

Naast het verfraaiing van het dorpskern wil Surhuisterveen ook een betere doorstroming, een logische parkeerroute en veiligheid in het dorp. Om dit te bereiken beveelt BonoTraffics onder andere meer groen aan in het centrum. Een blauwe zone kan langparkeerders uit het centrum verdrijven en daarnaast is het straatmeubilair aan vervanging toe.

Uiteraard uiteraard kwam de molgoot ter sprake; de rij met klinkers die lager ligt dan de rest van de straat om zo te zorgen voor waterafvoer. Hier zijn veel fietsers al onderuit gegaan. De ondernemers buigen zich samen met de gemeente Achtkarspelen over de besproken zaken en gaan er mee aan de slag. Medio maart worden dan de definitieve plannen gepresenteerd.