Lokale brouwerijen presenteren zich op Feanster bierfestival

Het Oktoberfest in Duitsland is het grootste bierfestival ter wereld dat jaarlijks door zo’n vijf miljoen mensen wordt bezocht. Om de bezoekers van Surhuisterveen ook iets van deze sfeer en het bier te laten proeven, heeft de middenstand van Surhuisterveen (H&I) negen lokale bierbrouwers uitgenodigd die ieder iets van hun producten meenemen. Vrijdagavond 4 oktober staat volledig in het teken van het Feanster bierfestival.

“De avonden worden alweer wat langer, het is de tijd voor bokbier”, schetst Janko de Vries van Feanster bierbrouwerij Bûsdoek die samen met H&I en Dijk bier uit Buitenpost de organisatie van het Feanster bierfestival voor haar rekening neemt. “Tijdens een bezoekje aan het centrum kunnen de vrouwen lekker rustig gaan winkelen terwijl manlief zich te goed doet aan het proeven van diverse biersoorten.”

Op het plein tussen Brasserie Kolkzicht en TerStal wordt een gezellig terras ingericht met onder meer zitjes, vuurkorven en biertafels. De deelnemers kopen een basispakket met twee muntjes en krijgen daarvoor een speciaal voor dit bierfestijn ontworpen bierglas. “Het is een iets kleiner glas waarmee bij de diverse stands van de brouwers een biersoort geproefd kan worden.”

De overige lokale ondernemers krijgen de gelegenheid om tussen het proeven door het festival aan te kleden met diverse andere lekkernijen. Daarnaast is biertroubadour Jan Nota uitgenodigd voor de muzikale noot. “Hij loopt gezellig met z’n gitaar tussen het publiek door en zingt in het Fries onder meer over bier.”

Het bierfestival in Surhuisterveen begint om vijf uur ’s middags en loopt door tot tien uur in de avond. “Het wordt een bijzonder gezellige koopavond”, blikt Janko de Vries vooruit. “Het gaat echt om het proeven en ontdekken.” Hij hoopt dat bierfestival zo goed in de smaak valt dat het in Surhuisterveen op de jaarlijkse activiteitenkalender komt te staan.

“Het bierfestival is voor iedereen die van een biertje of gewoon van gezellig samenzijn houdt”, nodigt De Vries namens de negen deelnemende brouwerijen en H&I. Fanatiek proeven en noteren wat je van het bier vindt, is niet nodig maar mag natuurlijk wel. Het gaat er vooral om dat het een festijn van gezelligheid en kwaliteit gaat worden.

De negen deelnemende brouwerijen zijn: Diggelfjoer (Drachten), Tsjerkebier (Easterwierrum), Redbad (Leeuwarden), Noarder Dragten (Drachten), Kâld Kletske (Dokkum), Grutte Pier (Leeuwarden), Bûsdoek (Surhuisterveen), Dijk bier (Buitenpost) Het Brouwdok (Harlingen). Een app om eventueel bieren te ontdekken, te beoordelen en zo actief mee te doen met de proeverij. is Untapped.

Supermarkt Surhuisterveen ontruimd na brandmelding kantine

“Attentie dames en heren!” Het is bijna acht uur in de avond wanneer in supermarkt Albert Heijn in Surhuisterveen het brandalarm klinkt. In de kantine is rook gesignaleerd en een van de medewerkers heeft meteen alarm geslagen. Baliemedewerkster Dieneke is hoofd bedrijfshulpverlening (BHV) en weet wat haar te doen staat: “In opdracht van de brandweer verzoeken wij u om zo snel mogelijk de winkel te verlaten!”, klinkt door de winkel. 

De BHV’ers hebben zich al snel verzameld rondom de servicebalie en krijgen een instructiekaart uitgedeeld. In rap tempo stellen ze het ontruimingsplan in werking. Nog geen vijf minuten na de melding is de winkel leeg op deze vrij rustige dinsdagavond. Ondertussen is ook het brandweerteam van Surhuisterveen gealarmeerd en onderweg naar de supermarkt aan De Kolk. 

Al snel blijkt dat het om een oefening gaat, maar hiervan zijn slechts enkele leidinggevenden op de hoogte. “Hij durft wel wat aan”, zo prijzen de mannen van het brandweerteam bedrijfsleider Abbe Borger van Albert Heijn die de oefening op touw zette. “Ik vind het belangrijk dat mensen weten hoe een ontruiming gaat”, zo legt Borger deze actie uit. “Veiligheid voor alles!”

Het ontruimingsplan ligt al geruime tijd op tafel in de kantine. Binnen de Albert Heijn zijn zo’n twaalf BHV’ers die weten hoe dit in theorie werkt. “Toch was het wel spannend zo voor de eerste keer in het echt”, blikt Dieneke terug op de oefening waar ze wel blij mee is. Ze vindt dat de ontruimingsprocedure wel vrij vlot verlopen is. “Ik had iets meer paniek verwacht.”

Met name de klanten blijven rustig hun spullen uit de schappen halen, terwijl het alarm klinkt. Het personeel ruikt wel onraad en kijkt onwennig om zich heen. “Ik trilje der oer”, zegt een van de vakkenvullers die toch wel schrikt van de melding, terwijl zijn vrouwelijke collega wel actie wil ondernemen maar niet helemaal weet wat haar rol is. 

Zo’n tien minuten na de winkelontruiming heeft de brandweer ‘de vuurhaard’ gevonden, de ‘bewusteloze slachtoffers’ in veiligheid gebracht en kunnen de klanten weer naar binnen. Na afloop van de oefening houden zowel brandweerkorps als BHV’ers nog een evaluatie en blijkt er nog wel wat te leren. Zo was onder meer niet geheel duidelijk waar het verzamelpunt was en wie de brandweer had moeten opwachten. “De oefening is dus beslist nuttig geweest”, vat een tevreden Abbe Borger samen.

Feanster Boekhandel Douma sluit na 73 jaar de deur

Na vijftig jaar in de boekenbranche vindt Joop Douma dat hij zijn steentje wel heeft bijgedragen aan de economie. Na lang wikken en wegen is de knoop doorgehakt en hangen de bordjes voor opheffingsuitverkoop in de boekenwinkel aan De Dellen in Surhuisterveen. Nabij de locatie waar 73 jaar geleden het verhaal van Boekhandel Douma begon, sluit het boek begin volgend jaar.

In 1945 naam wijlen Rinze Douma de boekhandel over aan De Dellen, op de locatie waar nu Wijnhuis Machiel is gehuisvest. “Tegearre mei ús heit hawwe wy de hiele opgong fan de boeken wrâld wol sa’n bytsje meimakke”, vertelt Joop Douma over de zaak van zo’n veertig vierkante meter die zo’n 22 jaar later  uit de voegen groeit en verhuist naar de winkelgalerij naast de juwelier aan de Groningerstraat.

“Wy groeiden mar troch”, blikt Douma terug op de periode dat hij ging meewerken in de Feanster boekwinkel. “In soad minsken kamen by ús om boeken te bestellen, wy hienen sa’n bytsje in streekfunksje.”  Boekhandel Douma groeide vanaf 1977 verder in het pand naast schoenhandel Van Wieren. De winkel werd nu met tweehonderd vierkante meter wel driemaal zo groot.

“It koe net op”, herinnert Douma die in 1981 de onderneming overnam van zijn vader. “Alle saterdei moarnen stienen de minsken hast ta de winkel út om in krantsje, alle studinten kamen by ús om harren skoalboeken.” Na de crisis in 2009 gooide Douma het met de toevoeging van onder meer kantoorartikelen over een andere boeg.. “Mar dit wie net echt in boppeslach.”

In zijn wijsheid meende de nu 67-jarige Joop Douma medio 1997 de verhuizing te moeten maken naar het huidige pand dat destijds werd gebouwd. “Dat is efterôf sjoen gjin ferkearde stap west”, mijmert de boekenverkoper. “Mar de konkurrinsje en it ynternet hienen it der foar ús net folle better op makke.” De laatste jaren bestiert Douma – die vele jaren is bijgestaan door Anna Vlieg, Rennie Tadema en zijn echtgenote Hettie – z’n zaakjes zonder personeel.

“Wy hawwe ús prima fermakke”, vat Douma zijn jaren in de boekenbranche samen. Opvolging heeft hij niet en nu het pand aan De Dellen eenmaal verkocht is, gaat de handelsman zich volledig richten op zijn gezin. Zijn tijd weet hij wel op te vullen met diverse zaken. “Miskien skriuw ik noch wolris in bestseller oer de boekenwrâld”, oppert hij gekscherend. Zoals het nu lijkt gaat op 1 februari de deur op slot. 

Folkerts Woninginrichting stopt na zestig jaar

Een begrip verdwijnt uit Surhuisterveen en omstreken. Folkerts stopt na zestig jaar met het inrichten van woningen. Het huidige wooncentrum aan de Molenweg maakt plaats voor huizenbouw.

‘Totale leegverkoop’ staat er al wekenlang met grote letters op het wooncentrum aan de Molenweg in Surhuisterveen. De broers Harry en Siep Folkerts zijn al ver gevorderd met het opruimen van de showroom. Hun echtgenotes Hielkje en Renske bemoeien zich grotendeels met de klanten die nog steeds binnen lopen.

Na zestig jaar komt er een einde aan de Feanster woninginrichtingszaak. Afgelopen zaterdag werd de deur definitief op slot gedraaid. Het was in 1957 toen wijlen Geert en Griet Folkerts aan de toenmalige Kolkstraat een winkel openden met manufacturen, stoffen, gordijnen en vloerkleden. ,,Er moest ook een babyzaak bij, dat was de eis van ons moeder”, weet Harry Folkerts nog.

Harry Folkerts kwam in 1967 in de zaak werken. Met een verkoopruimte van tachtig vierkante meter was het voor vader en moeder hard werken in de opgroeiende onderneming. “Met een nachtkastje achter- op de fiets pendelde ‘heit’ soms meerdere malen tussen leverancier AVEK en een klant in bijvoorbeeld Stroobos”, vertelt Siep Folkerts over de tijd dat de onderneming nog niet beschikte over gemotoriseerde voertuigen. “Pas in 1959 kochten ze een Opel stationcar.”

De zaak groeide snel en werd uitgebreid met vloerbedekking en meubels. Een ledikantenafdeling op de eerste verdieping bleek toch niet echt handig met veel oudere klanten, zo blikken de broers terug op het besluit alles gelijkvloers onder te brengen onder één dak. In april 1979 – Siep Folkert was inmiddels ook drie jaar bij de zaak – opende het wooncentrum op de huidige locatie aan de Molenweg in Surhuisterveen met een verkoopruimte van zo’n 3700 vierkante meter haar deuren. 

De winkel aan De Kolk werd verkocht aan Bentex. In dit pand is tegenwoordig terStal gevestigd. ,,De persoonlijke aandacht voor de klant en het advies aan huis, dat is altijd ons grote kracht geweest”, zo hebben de beide echtparen Folkerts samen met een goed team aan personeel wel geleerd over de service die ze hebben gegeven vanuit de winkel tot aan het laatste punt aan huis. ,,Vorige week kwam er nog een klant langs met een doosje chocolade. Niet om iets te kopen, maar gewoon om ons te bedanken.

“ In zestig jaar tijd heeft woninginrichter Folkerts ‘van Leeuwarden tot Groningen en alles wat daar tussen zit’ een klantenkring opgebouwd waar ze veel aan hebben te danken. De laatste tien jaar gingen Harrie (66) en Siep (62) steeds meer nadenken over de toekomst. Gebrek aan opvolging deed hen besluiten om de zaak te verkopen. Het huidige wooncentrum maakt plaats voor woningen.

Hoewel ze straks hier en daar nog wel een aantal klussen gaan uitvoeren voor klanten die beslist Folkerts als hun woninginrichter willen, gaan de ondernemers vooral genieten van hun vrije tijd. Wanneer de shovel straks voor het pand staat om de zaak plat te gooien, zullen de ondernemers mogelijk wel een traantje wegpinken. “Maar dit hebben we liever dan dat we de winkel straks zien verpauperen.”

Basis Keuken past model aan naar wens consument

Onderneming in Surhuisterveen heeft unieke 
collectie wandtegels en vele conceptkeukens

Voor een scherpe prijs diverse basiskeukens aanbieden. Vanuit dit principe probeert Basis Keuken zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wens van de consument. In de winkel aan de Groningerstraat in Surhuisterveen runt Willem Stienstra vanaf december Basis Keuken, een onderneming die naast een ruim assortiment keukens ook een ruime collectie tegels heeft. Op deze locatie was voorheen Van der Ploeg Eigen Stijl gevestigd.

Het pand waar Van der Ploeg was gehuisvest, heeft niet erg lang leeggestaan. Vrij snel na het vertrek van de woninginrichter naar Leeuwarden viel het oog van Willem Stienstra op het perceel. Na zes weken van interne verbouw heeft Stienstra 21 keukenopstellingen in de vernieuwde toonzaal staan. Stienstra heeft gekozen voor eenvoudige keukens. “Grote en complete woonkeukens vindt de consument hier niet”, zegt de keukenspecialist, die zich richt op publiek uit Achtkarspelen en het Westerkwartier. 

Wanneer de hele voorraad compleet is kan de consument daarnaast nog kiezen uit zo’n tweehonderd soorten wandtegels om de keukens op te sieren. “Deze tegels zijn allemaal uit voorraad leverbaar”, zegt de ondernemer niet zonder trots. “We hebben een behoorlijk unieke collectie tegels. Deze importeren we zelf uit onder meer Italië en Spanje.” In totaal heeft Basis Keuken binnenkort tienduizend vierkante meter aan tegels in de zaak. De accessoires om de tegels te plaatsen heeft de onderneming ook op voorraad. 

De keukens die Basis Keuken in de showroom heeft, zijn allemaal basisopstellingen. De consument kan deze zelf naar wens aanpassen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld een andere deur, handgreep of keukenblad te kiezen bij een uitgezochte keuken. Ook bij het gebruik van  keukenapparatuur zijn er vele mogelijkheden. De klant moet zich niet blindstaren op één bepaalde keuken, zo luidt het advies van Willem Stienstra. “Alle aanpassingen zijn mogelijk. Het is juist onze kracht om met een conceptkeuken verschillende opstellingen te kunnen maken.” Na iedere wijziging is het prijskaartje van de gewenste keuze meteen bekend. “Dat unieke concept heeft bijna niemand”, aldus Stienstra.

De keukens die bij Basis Keuken worden gekocht, komen rechtstreeks uit de fabriek. “De plaatsing van de keuken of wandtegels kan door een handige doe-het-zelver gemakkelijk worden gedaan”, zegt de ondernemer. “Maar wij kunnen ook bemiddelen zodat het materiaal aan huis wordt afgeleverd en geplaatst wordt.” 

Willem Stienstra is voorheen actief geweest in onder meer de bouw en de elektrotechniek. Hij koos ervoor om een eigen onderneming te beginnen en liet zich omscholen tot keukenboer. In de toekomst wil Stienstra zich naast de particuliere klanten ook richten op grotere projecten. Hij denkt daarbij aan bouwbedrijven, verzorgingstehuizen en woningstichtingen. “Huurders mogen tegenwoordig hun eigen keuken uitzoeken”, weet Stienstra. “Bij een eventuele verhuizing hoeft de woning niet weer in oude staat te worden gebracht.”

Harrie sport Kootsterille breidt uit

Opening nieuwe zaakDe officiële aftrap van de nieuwe sportzaak van Harrie sport in Kootstertille was op dinsdag 31 augustus. Na een ingrijpende verbouwing kon de bestaande ruimte in de winkel van Marja textiel en mode worden uitgebreid met zo’n dertig vierkante meter. Ruim acht jaar geleden begon Harrie Posthumus met een kleine collectie sportschoenen in de zaak van zijn vrouw Marja. Het assortiment werd steeds meer uitgebreid zodat er geleidelijk een heuse sport afdeling ontstond. Door mond tot mond reclame kreeg Harrie sport bekendheid in de wijde regio. Met bekende merken als Adidas, Lotto, Kappa en Umbro werden al diverse teams in de kleren gestoken. Ook de goedkopere merken als Shiwi en Rucanor heeft Harrie in de winkel hangen zodat het voor iedereen betaalbaar blijft.

Harrie sport blijft gevestigd in de zaak van Marja mode en textiel. Dit biedt vele voordelen en sport en mode zijn erg aan elkaar verwant. Op 20 september verzorgen de beide zaken een modeshow in het dorpshuis met het thema Circus. In het najaar, op 6 november, is er een jubileum magazijn verkoop. Vanuit het honderd vierkante meter grote magazijn zullen dan tegen superscherpe prijzen de sport en mode artikelen worden verkocht. Dan wordt namelijk het 15-jarig bestaan van Marja textiel en mode gevierd.